51/GM-HĐND Mời dự phiên họp thường kỳ tháng 12 HĐND huyện

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Giấy mời
Người ký
Vương Mạnh Chung

Mời dự phiên họp thường kỳ tháng 12 HĐND huyện