278/GM-UBND Mời thành viên 02 tổ công tác dự buổi làm việc triển khai một số nhiệm vụ về Thành lập tổ giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Chũ

File tài liệu
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Giấy mời
Người ký
Cao Văn Hoàn