THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

123/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 9/2018-Wed, 10/10/2018 - 11:06
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 9/2018
122/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 9/2018-Wed, 10/10/2018 - 11:06
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 9/2018
121/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 9/2018-Wed, 10/10/2018 - 11:05
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 9/2018
124/TB-UBND Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2018-Wed, 10/10/2018 - 11:04
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2018
114/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2018-Wed, 10/10/2018 - 11:03
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2018
112/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 8/2018-Wed, 10/10/2018 - 10:53
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 8/2018
v/v phê chuẩn thành viên các Ban HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021-Wed, 07/06/2016 - 15:26
v/v phê chuẩn thành viên các Ban HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
 
 
Xem văn bản tại đây
v/v thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021-Wed, 07/06/2016 - 15:23
v/v thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
 
 
Xem văn bản tại đây
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thu Hường, Lý Thị Liên-Wed, 07/06/2016 - 15:22
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thu Hường, Lý Thị Liên
 
Xem văn bản tại đây
The website encountered an unexpected error. Please try again later.