Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Mở gói thầu lắp đặt thiết bị lò đốt rác xã Thanh Hải-Mon, 01/08/2018 - 09:24

Ngày 5- 1- 2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức mở gói thầu “lắp đặt thiết bị công trình lò đốt rác thải sinh hoạt xã Thanh Hải huyện Lục Ngạn”.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.