Lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, thắng cảnh

CÁC DI TÍCH HUYỆN LỤC NGẠN ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG NĂM 2012-Fri, 03/22/2013 - 11:29

CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN

 


I. DI TÍCH QUỐC GIA

1. Đền Hả, Di tích lịch sử, được xếp hạng theo Quyết định số 154/QĐ ngày 25/01/1991 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin- Thể thao và Du lịch, thuộc xã Hồng Giang- Lục Ngạn.

Đền Hả là nơi thờ phò mã nhà Lý Thân Cảnh Phúc (Vũ Thành), người đã có công lớn giúp nước, giúp dân trong việc chống lại quân xâm lược nước ta. Bên cạnh đó, ngôi đền còn thờ các công chúa và phò mã nhà Lý. Tại di tích còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị quan trọng như: Ngai thờ, tượng thờ, án thờ, 21 đạo sắc phong cùng nhiều di sản Hán Nôm khác. Lễ hội truyền thống được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 6 đến hết ngày 8 tháng Giêng. 

2.
Khái quát Lịch sử Văn hóa huyện Lục ngạn-Tue, 11/03/2009 - 08:08
Khái quát Lịch sử, văn hóa, con người Lục Ngạn
Giới thiệu tỉnh Bắc Giang-Fri, 09/04/2009 - 08:00
Những năm 70 của thế kỷ XX, thư viện tỉnh Hà Bắc (nay là thư viện tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh), đã chú trọng đến việc sưu tầm tài liệu địa chí để phục vụ công tác nghiên cứu, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hoá của địa phương. Năm 1982, thư viện Hà Bắc đã biên soạn, xuất bản cuốn “Địa chí Hà Bắc”. Có thể nói,  thư viện Hà Bắc là đơn vị khởi xướng việc sưu tầm và biên soạn sách địa chí đầu tiên trong cả nước . 


/*-->*/