Các xã, thị trấn

Array

UBND xã Sơn Hải ( 14:55 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Hộ Đáp ( 14:50 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Cấm Sơn ( 14:41 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Sa Lý ( 14:37 | 16/11/2015 )
UBND XÃ SA LÝ Chức vụ Họ và tên DĐ
UBND xã Tân Sơn ( 14:21 | 16/11/2015 )
UBND XÃ TÂN SƠN Chức vụ Họ và tên DĐ Bí Thư Ngô Văn Đạo 0168 5811 424 Chủ tịch
UBND xã Phong Minh ( 14:10 | 16/11/2015 )
UBND XÃ PHONG MINH   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Ngô Văn Khang 01232820148
UBND xã Phong Vân ( 14:05 | 16/11/2015 )
  UBND xã Phong Vân
UBND xã Phú Nhuận ( 13:57 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Kim Sơn ( 13:44 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Đèo Gia ( 13:42 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Tân Lập ( 10:42 | 16/11/2015 )
UBND XÃ TÂN LẬP   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Lê Văn Sơn 01663 183 928
UBND xã Biển Động ( 10:38 | 16/11/2015 )
UBND XÃ BIỂN ĐỘNG Chức vụ Họ và tên DĐ
UBND xã Tân Mộc ( 10:23 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Tân Hoa ( 10:17 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Đồng Cốc ( 10:12 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Tân Quang ( 10:06 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Phì Điền ( 10:03 | 16/11/2015 )
UBND XÃ PHÌ ĐIỀN   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Lý Đức Dũng 0986.914.766
UBND xã Giáp Sơn ( 09:56 | 16/11/2015 )
 
UBND xã Biên Sơn ( 09:51 | 16/11/2015 )
UBND XÃ BIÊN SƠN   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Lê Văn Hưng 0979.942.589
UBND XÃ THANH HẢI ( 09:45 | 16/11/2015 )
UBND XÃ THANH HẢI   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Vũ Văn Sáng 0988.160.301
UBND xã Nghĩa Hồ ( 09:33 | 16/11/2015 )
UBND XÃ NGHĨA HỒ   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Tống Đăng Mạnh 01692.037.199
UBND xã Hồng Giang ( 09:28 | 16/11/2015 )
UBND XÃ HỒNG GIANG   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Lăng Xuân Tứ 01642.819.266
UBND xã Kiên Thành ( 09:20 | 16/11/2015 )
UBND XÃ KIÊN THÀNH   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Nguyễn Thanh Tuấn 0989.657.023
UBND xã Mỹ An ( 09:03 | 16/11/2015 )
UBND XÃ MỸ AN   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Vũ Văn Chất 0973.989.659
UBND XÃ KIÊN LAO ( 08:54 | 16/11/2015 )
 
UBND XÃ NAM DƯƠNG ( 08:49 | 16/11/2015 )
UBND XÃ NAM DƯƠNG   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Nguyễn Văn Tuyên 0986.911.889
UBND THỊ TRẤN CHŨ ( 08:42 | 16/11/2015 )
Lãnh đạo UBND thị trấn Chũ
UBND XÃ QUÝ SƠN ( 08:31 | 16/11/2015 )
UBND XÃ QUÝ SƠN chức vụ họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư
UBND Xã Trù Hựu ( 07:56 | 16/11/2015 )
UBND XÃ TRÙ HỰU Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư
UBND XÃ PHƯỢNG SƠN ( 09:37 | 23/01/2013 )
UBND XÃ PHƯỢNG SƠN chức vụ họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư
Nội dung RSS