Điều kiện tự nhiên

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện Lục Ngạn-Fri, 03/22/2013 - 11:49

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý:
Lục Ngạn là một huyện miền núi của Tỉnh, nằm trên trục đường Quốc lộ 31, có địa giới hành chính như sau:
-         Phía Bắc giáp huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn;
-         Phía Tây và Nam giáp huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang;
-         Phía Đông giáp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.